Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Continurooster

Onze school hanteert het continurooster. Hoe ziet het er uit en wat betekent het voor u als ouder. We informeren u over de schooltijden.

We hanteren het “5 gelijke dagen model”. Dat betekent, dat alle dagen een gelijk ritme hebben:

 Maandag tot en met vrijdag zijn de schooltijden gelijk: We starten op 08.30 en we eindigen om 14.15 uur.

 Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 houdt het in, dat ze evenveel uren maken als in het verleden: 940 uren per jaar. (Onze leerlingen maakten altijd al meer uren dan verplicht. Nu lopen we in de pas). De andere groepen maken nu evenveel uren, ook 940 per jaar.) Opgeteld komen we aan de wettelijke verplichting in de schoolloopbaan: 7520 uren.

 Alle kinderen blijven tussen de middag op school. 4-jarigen zijn nog niet leerplichtig. De ouders kunnen in overleg met de juf kijken of dochter of zoon het middagprogramma al aan kan. We hebben in totaal 45 minuten voor eten en pauze. We zorgen er voor, dat drinkwaren gekoeld kunnen worden bewaard. De leerlingen eten uit hun trommeltje in de eigen klas.

 In het kader van duurzaamheid, maar ook om te voorkomen, dat we als school worden geconfronteerd met een afvalberg(en de daar bij horende kosten), verzoeken we de kinderen eten en drinken mee te geven in bekers en bakjes. Lukt dat niet, dan nemen de kinderen hun eigen afval weer mee naar huis.

 

We zorgen voor koeling, zodat we eten en drinken goed kunnen bewaren.

  • Ouders, die vragen of tips hebben kunnen terecht bij de “klankbordouders” uit de werkgroep; dat zijn Annelies Hellendoorn, Christina Bosch en Nynke de Blaauw
  • We streven naar gezonde voeding voor onze leerlingen. Daar hebben we de ouders bij nodig. Dat houdt bijvoorbeeld in, dat er bij de lunch geen koek of snoep wordt gegeten.
  • Uit de leerlingenraad kwam naar voren, dat leerlingen uit groep 8 kunnen helpen bij de pleinwacht tussen de middag. We vinden dat een goed idee en zijn ermee gestart.
  •  De pleinwacht draagt hesjes, zodat ze goed herkenbaar zijn.