Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Bestuur

De van Maasdijkschool is een openbare school en valt onder de Bestuurscommissie De Basis, openbaar scholennetwerk Heerenveen, net als de andere openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Alle openbare scholen hebben aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Alle kinderen zijn zonder onderscheid naar levensbeschouwing of godsdienst welkom op een openbare school.

Juist het omgaan met verschillende opvattingen en culturen maakt een openbare school boeiend!

 Wanneer u vragen heeft aan het bestuur kunt u terecht bij onderstaand adres.

Postadres : Postbus 159, 8440 AD Heerenveen
Bezoekadres: Iepenlaan 2, 8441 BT Heerenveen
Telefoon : 0513 - 656 656
E-mail: algemeen@debasis.frl

www.debasisheerenveen.nl