Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS van Maasdijkschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Verkeerscommissie

Op school hebben we een verkeerscommissie. Zij houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school en op de route van en naar school. Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van vele partijen: school, ouders, kinderen, gemeente, politie, VVN en anderen.

 

De school is gesitueerd op een (verkeers)drukke locatie. Om veilig op school te kunnen komen gelden rond de school “stop- en parkeerafspraken”. Er zijn parkeerplekken naast de school voor langparkeerders, kortparkeerders en er is een zone waar alleen even gestopt mag  worden. Een overzichtskaartje treft u aan onder onderstaande link.

 

Klik hier om het kaartje te openen. 

De verkeerscommissie houdt zich bezig met activiteiten voor ouders en kinderen rondom verkeer en overlegt met diverse externe partijen zoals gemeente en VVN. Wetenswaardigheden worden regelmatig uitgewisseld via de nieuwsbrief. Heeft u tips of ideeën voor de verkeerscommissie, dan kunt u contact opnemen met leerkracht John Melein als lid van de verkeerscommissie, john.melein@debasis.frl

 

 

 


Gerelateerde pagina's:
Gerelateerde documenten: