Nieuws

Nieuws

Bericht van bestuur over schrappen eindtoets 2020 door regering

Aan de ouders van de leerlingen in groep 8 Minister Slob (minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft, wegens de corona-crisis, besloten dat de eindtoets voor groep 8 dit jaar niet wordt afgenomen. Hierdoor is het afgegeven schooladvies voor uw kind nu definitief. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen periode van de leerkracht het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. De school heeft een zorgvuldige procedure gehanteerd om tot het schooladvies te komen.  Met het besluit van minister Slob om de eindtoets niet af te nemen, vervalt een meetmoment in mei 2020, waarbij scholen het advies naar boven toe bij kunnen stellen. Dit moment wordt verplaatst naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Op basis van de eerste resultaten, zal de school voor voortgezet onderwijs onderzoeken of de leerlingen op de juiste plek zitten. Minister Slob zal hierover met het voortgezet onderwijs concrete afspraken maken.  De leerlingen in groep 8 worden door de leerkrachten in deze bijzondere periode zo goed mogelijk voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.  

Lees meer 

Thuiswerken

Beste ouders/verzorgers,Het team werkt keihard om thuiswerken voor de kinderen mogelijk te maken. Het doel is om dat te realiseren vanaf aanstaande woensdag. Het zal voor verschillende groepen verschillend geregeld worden. U ontvangt daar morgen bericht over. Als er iets afgehaald moet worden kan dat morgen tussen 17.00 en 18.00 of woensdagochtend tussen 08.00 en 12.00. Als dat zo is krijgt u ook daar morgen bericht van. Daarna zal de school echt gesloten zijn. Wij zullen aangeven hoe de collega’s bereikbaar zijn. Heeft u vragen of opmerkingen, doet u dat via de mail. Duidelijk is nu al, dat de apps en programma’s die we gebruiken moeite hebben met het massale gebruik. Houdt u rekening met slechte of niet werkende verbindingen. Probeert u het dan later nog eens. We proberen in ieder geval de mogelijkheid te bieden voor de kinderen om het geleerde vast te houden.met vriendelijke groet,Jan Koopmans, directeur. 

Lees meer 

Sluitingstijd scholen in Nederland

Beste ouders/verzorgers,In de bijlage treft u de brief aan van het bestuur inzake sluiting scholen vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april 2020. In de bijlage leest u ook voor welke kinderen noodopvang wordt georganiseerd en hoe. Hoe we een onderwijsaanbod proberen te organiseren en wat verder de gevolgen zijn voor het programma zullen we de komende tijd met u delen via het ouderportaal.met vriendelijke groet, Jan Koopmans, directeur.

Lees meer 

update vanuit het schoolbestuur betreffende het Corona virus

Beste ouder(s), verzorger(s),Vanochtend zijn de eerste besmettingen met het Corona virus in Friesland vastgesteld, namelijk in Gorredijk. Het echtpaar en hun zoon, waarvan de uitslag van de Corona test vanmiddag verwacht wordt, zitten momenteel in thuisisolatie. We begrijpen dat dit bericht de nodige vragen oproept. Op dit moment is er echter nog geen concrete aanleiding om op onze scholen verdergaande maatregelen te nemen. Wij volgen onveranderd de landelijke richtlijnen van het RIVM en staan in contact met de GGD voor vragen.De afgelopen week hebben wij uiteraard de landelijke berichtgeving gevolgd en nagedacht over eventuele maatregelen. Mocht het zover komen dat de leerlingen onze scholen niet meer kunnen bezoeken, dan kunnen wij eventueel thuisonderwijs inrichten via onze Apple leeromgeving. De komende week gaan wij samen met de schooldirecteuren de praktische invulling hiervan nader onderzoeken.Mocht u vragen hebben over het Corona-virus dan kunt u contact opnemen met het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351 of de website raadplegen via deze link. Tot slot vragen wij iedereen om vanuit de eigen verantwoordelijkheid te handelen en de richtlijn van het RIVM strikt te volgen. Voor de volledigheid ontvangt u hierbij nogmaals de bijlage van de GGD die we vorige week hebben gestuurd. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hartelijke groet,Ingrid JanssenVoorzitter College van Bestuur

Lees meer 

bericht vanuit schoolbestuur betreffende het Coronavirus

Op het moment is er wereldwijd veel onrust in het kader van het Coronavirus. Dit roept bij u misschien ook vragen op. Op het moment is er nog geen geval bekend in Friesland, maar graag willen wij u hierbij informeren wat onze richtlijnen in deze zijn.Ambion volgt het advies van de GGD die zich baseert op de richtlijnen van het RIVM. We zijn als schoolbestuur uiteraard alert. De GGD houdt ons op de hoogte en mochten er maatregelen nodig zijn, dan volgen wij deze uiteraard op. In geval van een specifieke situatie of vraag, nemen wij contact op met de GGD. Ook kunt u zelf contact opnemen met de GGD mocht u vragen hebben over het Coronavirus. Het telefoonnummer van de GGD voor vragen over het Coronavirus is 088 22 99 222. Op de website van de GGD staat tevens meer actuele informatie: https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/nieuw-coronavirus   

Lees meer