Speerpunten

De van Maasdijkschool is een school met historie, maar we gaan ook met onze tijd mee. We behouden dat wat al jaren goed is en verbeteren graag dat wat beter of anders kan. We ontwikkelen ons als school met als belangrijkste speerpunt onze leerlingen. We maken gebruik van moderne methodes, hebben een goed uitgeruste bibliotheek en vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen een iPad. De leerlingen gebruiken de iPad daar waar zinvol en nodig. Het is voor ons één van de instrumenten om modern en inspirerend onderwijs te kunnen geven. Maar ook om de leerlingen op hun eigen niveau en naar eigen kunnen te laten ontwikkelen. Ons doel is om leerlijnen leidend te laten zijn in de ontwikkeling van de leerling en niet de methode. Binnen ons aanbod kennen we ons M-lab en Kei-lab.

In het M-lab (M is van Maasdijk en Mindset)wordt wekelijks klasdoorbroken extra uitdagend onderwijs gegeven aan kinderen die dit nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Er is onder andere ruimte voor anders denken en leren leren. In het Kei-lab (samenwerking met Kei-College) krijgen kinderen die dit nodig hebben ruimte om hun praktische talenten te ontwikkelen. Doel is om de motivatie op positieve wijze te stimuleren.

Daarnaast werken onze kinderen aan een leerlijn Programmeren van groep 1 t/m groep 8. Iedere leerling werkt op z'n eigen niveau op deze leerlijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dit tot zich nemen in wereld die steeds meer digitaler wordt.

Wij vinden de sfeer op school en een prettig sociaal klimaat een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn wij een gecertificeerde Kanjerschool met een team, dat is opgeleid om de kinderen spelenderwijs hun eigen gedrag en dat van anderen te herkennen en op een positieve wijze te beïnvloeden. U vindt dit op verschillende manieren terug in de school.

Sociaal gedrag beperkt zich niet tot de muren van de school of de wijk waarin de kinderen wonen. De huidige maatschappij vraagt een open blik op de wereld en haar bevolking. De school kent een leerlingenraad voor leerlingen vanaf groep 5 en biedt in de groepen 5 t/m 7 Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en in groep 8 Godsdienst Vormings Onderwijs (GVO) aan. Zo bereiden we de kinderen voor op burgerschap: kennis van het democratisch proces, weten hoe je je eigen mening vormt en zicht op verschillende overtuigingen in de wereld.

Dat wij kinderen voorbereiden op het wereldburgerschap blijkt tevens uit het stimuleren van meertaligheid. Wij willen onze leerlingen een positieve houding aanleren ten aanzien van meertaligheid. Het leren van een andere taal is leuk en vergroot je wereld. Het maakt communiceren en het in contact komen met anderstaligen mogelijk.