Nieuws

Nieuws

Benoeming nieuwe directeur van Maasdijkschool

Beste ouders, In de bijlage treft u de brief van het bestuur aan betreffende de benoeming van mijn opvolger per 1 augustus aanstaande. Ik feliciteer hem van harte met de benoeming aan deze mooie school en wens hem en u alvast een fijne tijd.Met vriendelijke groet,Jan Koopmans, directeur

Lees meer 

Bericht van bestuur over schrappen eindtoets 2020 door regering

Aan de ouders van de leerlingen in groep 8 Minister Slob (minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft, wegens de corona-crisis, besloten dat de eindtoets voor groep 8 dit jaar niet wordt afgenomen. Hierdoor is het afgegeven schooladvies voor uw kind nu definitief. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen periode van de leerkracht het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. De school heeft een zorgvuldige procedure gehanteerd om tot het schooladvies te komen.  Met het besluit van minister Slob om de eindtoets niet af te nemen, vervalt een meetmoment in mei 2020, waarbij scholen het advies naar boven toe bij kunnen stellen. Dit moment wordt verplaatst naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Op basis van de eerste resultaten, zal de school voor voortgezet onderwijs onderzoeken of de leerlingen op de juiste plek zitten. Minister Slob zal hierover met het voortgezet onderwijs concrete afspraken maken.  De leerlingen in groep 8 worden door de leerkrachten in deze bijzondere periode zo goed mogelijk voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.  

Lees meer 

Thuiswerken

Beste ouders/verzorgers,Het team werkt keihard om thuiswerken voor de kinderen mogelijk te maken. Het doel is om dat te realiseren vanaf aanstaande woensdag. Het zal voor verschillende groepen verschillend geregeld worden. U ontvangt daar morgen bericht over. Als er iets afgehaald moet worden kan dat morgen tussen 17.00 en 18.00 of woensdagochtend tussen 08.00 en 12.00. Als dat zo is krijgt u ook daar morgen bericht van. Daarna zal de school echt gesloten zijn. Wij zullen aangeven hoe de collega’s bereikbaar zijn. Heeft u vragen of opmerkingen, doet u dat via de mail. Duidelijk is nu al, dat de apps en programma’s die we gebruiken moeite hebben met het massale gebruik. Houdt u rekening met slechte of niet werkende verbindingen. Probeert u het dan later nog eens. We proberen in ieder geval de mogelijkheid te bieden voor de kinderen om het geleerde vast te houden.met vriendelijke groet,Jan Koopmans, directeur. 

Lees meer