Leerlingenraad

De van Maasdijkschool kent een actieve leerlingenraad. Vanaf groep 5 kiezen de leerlingen een raadslid uit hun midden. Zo leren ze hoe het democratisch proces werkt. De raad vergadert 5 keer per jaar met de directeur. De raadsleden kunnen met voorstellen komen en gevraagd of ongevraagd advies geven. Ze kan uit haar midden een voorzitter en een secretaris kiezen. Ze mogen deze taak ook aan de directeur overdragen. De raad is voor de school belangrijk. We luisteren naar wat de kinderen belangrijk vinden. In de raad bepalen we samen welke onderwerpen levensvatbaar en belangrijk zijn.

De leden zijn:

Groep 5: Jasmijn Goeman
Groep 6: Lieke Remmelts
Groep 7: Nada Mohammad
Groep 8: Raul Dijkgraaf